Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

Zaustavimo pravno nasilje! – podrška eko aktivistima iz Brodareva

Kategorija: Socijaldemokratija ; Datum: 05. 01. 2013. ; Autor: Miloš Đajić

Već sam pisao o nasilju koje se u avgustu desilo u Prijepolju kada su pretučeni aktivisti NVO “Prijatelji Brodareva” Amel i Esad Kurbegović. Podsetiću da se nasilje desilo u prostorijama Opštine Prijepolje na  javnoj raspravi na kojoj je trebalo da se predstavi Studija o proceni uticaja na životnu sredinu hidrocentrala Brodarevo 1 i Brodarevo 2. Tada je privatno obezbeđenje u jednoj državnoj instituciji tuklo ljude koji su došli i javna rasprva na kraju nije održana. Organizovali smo i protest i obavestili javnost o svemu što se dogodilo. Adekvatne reakcije nadležnih institucija do danas nije bilo.

Prvog januara ?!?  2013 godine koji je obično radni dan, iz Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine zakazuju ponovnu javnu raspravu i prezentaciju Studije o proceni uticaja projekta izgradnje hidroenergetskih objekata Brodarevo 1 i Brodarevo 2. Ovoga puta su se dosetili i javnu raspravu zakazali u Beogradu, 300 kilometara dalje od opštine Prijepolje gde će se pomenuti objekti graditi. Zašto bi bilo ko imao trošak i plaćao “batinaše” da idu u Prijepolje kada sve to može da se organizuje i na drugom mestu. Dobro je da javnu raspravu nisu zakazali u Kanadi, sedištu kompanije REV. (Kanadska kompanija REV (Renewable Energy Ventures ltd.) registrovana je na Devičanskim ostrvima i nema zvanične web strane)

 

Da ne dužim Ministarstvo koje do sada nije uopšte imalo sluha za zahteve nevladinih ekoloških organizacija opušteno krši Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (član 20. Zakona), kao i pravo građana na punu i blagovremenu informisanost o stanju životne sredine, kršeći tako jasne zakonske odredbe prema kojima se javna rasprava može održati najranije 20 dana nakon obaveštavanja javnosti. Takođe zainteresovana javnost, pojedinci i udruženja koja su podnela pismene prigovore na sadržinu Studije, nisu pismeno obaveštena o javnoj raspravi. Da ne kažem da Pravilnik o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu u članu 3. predviđa da „se studija o proceni uticaja mora izložiti i u prostoriji organa lokalne samouprave na čijoj se teritoriji planira izvođenje projekta ako saglasnost na studiju o proceni uticaja izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine“?

Podsetiću da je Srbija ratifikovala Arhusku konvenciju te je ovaj dokument sastavni deo pozitivnog prava Republike Srbije! Arhuska konvencija je međunarodni instrument zaštite životne sredine koja sadrži tri grupe pravila koja se odnose na:

1.  pravo građana na informisanost – građani imaju pravo na tačne informacije o pojavama i aktivnostima koje mogu imati uticaj na kvalitet životne sredine, zdravlje ljudi i životinja;

2.  pravo građana da učestvuju u donošenju odluka o životnoj sredini –  jeste pravo po kome građani mogu uzeti učešće u izradi planova i programa koje se tiču životne sredine – generalni urbanistički, prostorni, regulacioni, lokalni ekološki plan odnosno učešće u pripremi propisa, u procedurama izrade analize uticaja na životnu sredinu i sl.

3.  pristup pravosuđu – u slučaju kada su prethodna dva prava povređena – svi građani čiji su interesi ili prava povređena u vezi sa pitanjima koja se tiču životne sredine imaju prava na sudsku zaštitu.

 

Zato su prijatelji iz neformalnog udruženja BRANA koje čini 70 nevladinih organizacija zakazali protesni skup. Skup pod nazivom “Obnovljiva Srbija”, će se održati 9. janura u 10:00h kod Terazijske česme, nakon koga ćemo zajedno odšetati do Privredne komore Beograda i pokušati da prisustvujemo javnoj raspravi.

Ovo nije “samo” neregularna javna rasprava, i nisu u pitanju “samo” Brodarevo 1 i Brodarevo 2- ovo je odbrana principa. Ne dozvolimo da ovakvo ponasanje nadležnog Ministarstva, narušavanje zakona i procedura postane manir!

 

Otvoreno pismo Ministarki Zorani Mihajlović.

 

 

snaga Twittera… nakon postovanja bloga na društvenoj mreži Twitter tekst je pročitao zaštitnik građana Saša Janković i promtno reagovao i ponudio svoju pomoć. Bravo!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Share
Tagovi: , , ,

Ostavite komentar


 
milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh