Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

Стварних 30

Kategorija: Socijaldemokratija ; Datum: 01. 05. 2011. ; Autor: Miloš Đajić

Већ сам писао о изменама Закона о избору народних посланика и јавном слушању ком сам присуствовао и на ком сам говорио.  Закон ће се наћи на дневном реду следеће седнице Скупштине Србије која почиње 5. маја.  С обзиром на то да, и поред изнесених предлога током јавног слушањаод стране Славише Орловића, Невене Петрушић и мене, предложена решења нису нашла место у предлогу текста измена Закона.  Зато Центар модерних вештина покреће акцију прикупљања потписа подршке организација цивилног друштва и појединаца и појединки за предложени амандман за измену члана 8. Закона.  У сарадњи са пријатељицама и пријатељима  посланицима сигуран сам да ћемо успети да амандман поднесемо у законском року.

Предлог амандмана на члан 8. предлога Измена Закона о избору народних посланика

Члан 40а став 1. се мења и гласи
„На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на листи (прва три места, друга три места и тако до краја листе) мора бити најмање по један кандидат– припадник оног пола који је мање заступљен на листи.”

Образложење

Устав Републике Србије, у члану 15. гарантује равноправност жена и мушкараца и обавезује државу да води политикун једнаких могућности. Политика једнаких могућности претпоиставља и усвајање посебних мера које доприносе оствартивању равноиправности жена и мушкараца и представљају инструмент којимсе води политика једнаких могућности. Закон о равноправности полова у члану 3. и 7. потврдјује уставом проикламовану политику једнаких могућности и прописује примену посебних мера (мере афирмативне акције) што решење из овог члана јесте. Чланом 8. прецизира се решење члана 40а Закона, тако да међу свака три кандидата на изборној листи може да буде и више од једног кандидата – припадника мање заступљеног пола на листи, водећи рачуна о томе да на изборној листи мора бити најмање 30% припадника тог пола што се сматра мером афирмативне акције из члана 7. Закона о равноправности полова. Овим се обезбеђује минимално присуство мање заступњеног пола од минимум 30% што је и била намерa законодавца.

Поред тога обезбеђивање равномерне заступљености жена и мушкараца у политичком животу прописује и више међународних докуимената. Посебно помињемо:

  • Документи УН: Конвенција о политичким правима жена (1952.); Међународни пакт о грађанским и политичким правима (1966.)  и Опциони протокол уз Пакт , Декларација о елиминацији свих облика дискриминације према женама (1967.); Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена (1979.)  и Опциони протокол уз ову Конвенцију (усвојен 1999. ступио на снагу 2000.);  Пекиншка декларација и Платформа за акцију (1995.); Универзална декларација о демократији (1997.); Резолуције 1325 (2000.), 1820 (2008.), 1889 (2009.) Савета безбедности УН; Миленијумска декларација УН (2000.) и др.
  • Документи Савета Европе: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода посебно Протокол 7 (1984.) и Протокол 12 (2000.);  Декларација о једнакости између жена и мушкараца као фундаменталном критеријуму демократије;  Резолуција о родној квоти за кандидате за судије Европског суда за људска права (Р 1366 (2004) и 1426 (2005);  Резолуција о увођењу начела родне равноправности на локални и регионални ниво;  Резолуција о интегрисању родног аспекта у јавну политику;  Резолуција учешћу жена у политичком животу европских регија;  Резолуција уравнотеженом учешћу жена и мушкараца у политичком и јавном одлучивању;  Резолуција стандардима и механизмима за постизање родне равноправности;  Резолуција о репрезентовању жена  у изборном систему  и др.
  • Документи других тела Европскa повељa о родној равноправности на локалном нивоу, Савета европских општина и региона.

Да се разумемо, овде се реди о перфидној игри којом се као показује намера да се номинално уважи европски стандард од минимум 30% представника мање заступљеног пола, а да се касније то избегне и сведе на 25%.

Провидно и срамотно.

Зато хајде да заједно покажемо да можемо и морамо да реагујемо и да нам није свеједно каква законска решења излазе из Скупштине.

Подршку можете дати у име организације слањем званичног дописа на office@cmv.org.rs Допис треба да садржи текст Подржавамо подношење амандмана на члан 8. предлога Измена Закона о избору народних посланика (цитат амандмана), одговорну особу у организацији и контакте.

или

као појединци и појединке на следећем линку http://www.petitionspot.com/petitions/stvarnih30

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)
Стварних 30 , 5.5 out of 10 based on 2 ratings
Share
Tagovi: , , , , , , , ,

3 komentara

Ostavite komentar


 
milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh