Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

“Javno slušanje” o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika

Kategorija: Advocacy ; Datum: 20. 04. 2011. ; Autor: Miloš Đajić

 

 

Sutra sam pozvan na “Javno slušanje” (public hearing) koje će skupštinski Odbor za pravosuđe i upravu organizovati kao neku vrstu javne rasprave.  Znate i sami da je jedna od stavki na To DO listi za EU kandidaturu i ukidanje blanko ostavki i izmene načina izbora poslanika i poslanica sa liste na kojoj su predloženi. Ovo su izmene koje su napravljene nakon preporuka Venecijanske komisije. Mislim da je ovo dobra prilika da iznesemo svoje mišljenje o samom Zakonu i način na koji građani mogu da utiču ko ih predstavlja u Skupštini. U samom teskstu imate predložene izmene Zakona. Celokupan tekst Zakona o izboru narodnih poslanika možete pogledati sa web sajtu Skupštine Srbije.  Ukoliko imate bilo kakve sugestije koje bih uvrstio u svoje obraćanje slobodno ih u komentarima iznesite.

 

РАДНА ВЕРЗИЈА   

12. април 2011. године

 

 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗБОРУ НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА

 Члан 1.

У Закону о избору народних посланика (“Службени гласник РС” бр. 35/00, 57/03- УС, 72/03-др. закон, 75/03-испр. др. закона, 18/04, 85/05-др. закон, 101/05-др. закон, 104/09-др. закон),  у члану 84. додаје се нови став 1, који гласи:

 ”Добијени мандати додељују се кандидатима по редоследу на изборној листи почев од кандидата на првом месту изборне листе.

Подносилац изборне листе обавезан је да обезбеди најмање 25%  додељених мандата припаднику оног пола који је мање заступљени пол на листи, тако што ће сваки четврти на листи бити представник мање заступљеног пола”.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Став 2. брисати, јер решење садржано у члану 40а Закона о избору народних посланика, којим је предвиђена обавеза да на изборној листи сваки четврти кандидат буде припадник мање заступљеног пола, обезбеђује заступљеност од најмање 25% припадника тог пола када се поштује редослед кандидата на изборној листи.

Члан 40а Закона о избору народних посланика гласи:

”Члан 40а

 На изборној листи међу свака четири кандидата по редоследу на листи (прва четири места, друга четири места и тако до краја листе) мора бити по један кандидат – припадник оног пола који је мање заступљен на листи, а укупно на изборној листи мора бити најмање 30% кандидата мање заступљеног пола на листи.

Ако изборна листа не испуњава услове из става 1. овог члана сматраће се да садржи недостатке за проглашење изборне листе, а предлагач листе биће позван да отклони недостатке листе, у складу са овим законом.

Ако предлагач листе не отклони недостатке из става 2. овог члана, Републичка изборна комисија одбиће проглашење изборне листе у складу са овим законом.”

 Досадашњи ст. 1, 2. и 3. постају ст. 2, 3. и 4.

 

 АЛТЕРНАТИВА 1:

У Закону о избору народних посланика (“Службени гласник РС” бр. 35/00, 57/03- УС, 72/03-др. закон, 75/03-испр. др. закона, 18/04, 85/05-др. закон, 101/05-др. закон, 104/09-др. закон),  члан 84. мења се и гласи:

  ”Републичка изборна комисија ће најкасније у року од 10 дана од дана објављивања укупних резултата избора све добијене мандате са изборне листе доделити кандидатима по редоследу на изборној листи почев од кандидата на првом месту изборне листе.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Полазећи од предложеног решења, према коме додела мандата више не зависи од воље подносиоца изборне листе, најцелисходније је да Републичка изборна комисија изврши доделу мандата. У изборној листи коју РИК проглашава налазе се сви неопходни подаци о кандидатима којима се додељују мандати.

Члан 2.

 У члану 88. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

 „Посланик лично подноси оставку, оверену код органа надлежног за оверу потписа,  председнику Народне скупштине, у року од три дана од дана овере.

 Досадашњи став 2. постаје став 3.

Досадашњи став 3, који постаје став 4, мења се и гласи:

 ”Дан престанка мандата констатује Народна скупштина Републике Србије на првој наредној седници, односно на седници која је у току, одмах после пријема обавештења о разлозима за престанак мандата посланика.’

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Народна скупштина у пракси поступа као у предложеном решењу.

 Члан 3.

  У члану 92. став 2. се мења са два нова става, који гласе:
„Кад посланику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са изборне листе за кога подносилац изборне листе није добио мандат.
Кад посланику – припаднику мање заступљеног пола престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату – припаднику мање заступљеног пола са изборне листе.“

Досадашњи ст. 3. и 4. постају  ст. 4. и 5.
У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, речи: ”ст. 2. и 3.” замењују се речима: ”ст. 2, 3. и 4.”.

 Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”, а одредбе чл. 1. и 3. овог закона примењују се од наредних избора за избор народних посланика Народне скупштине Републике Србије. 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Share
Tagovi: , , , , ,

Jedan komentar


 1. Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/milosdja/public_html/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/blg/frontend.php on line 705

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/milosdja/public_html/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/blg/frontend.php on line 574

  Zelim samo da izvestim one koji su ispratili celokupno akciju da sam govorio danas na javnom slusanju. Izneo sam, kao i Slavisa Orlovic i Nevena Petrusic, sustinsku zamerku oko kvota iliti afirmativnih akcija. Moj predlog je bio da se clan 40a izmeni i da glasi da minimum svaka treca osoba na listi mora biti manje zastupljenog pola i da ukupno na listi mora biti minimum 30% manje zastupljenog pola.
  Osim toga zajedno sa Djordjem Vukovicem iz CeSID-a i Zoranom Stoiljkovicem uputili smo apel da po konstituisanju novog parlamenta medju prvim zakonima bude upravo Zakon o izboru narodnih poslanika. Potrebna nam je dobra javna rasprava da gradjani i politicke stranke zajednicki dodju do najboljeg i najkorisnijeg izbornog modela.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Ostavite komentar


 
milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh