Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

“Javno slušanje” o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika

Kategorija: Advocacy ; Datum : 20. 04. 2011.

    Sutra sam pozvan na “Javno slušanje” (public hearing) koje će skupštinski Odbor za pravosuđe i upravu organizovati kao neku vrstu javne rasprave.  Znate i sami da je jedna od stavki na To DO listi za EU kandidaturu i ukidanje blanko ostavki i izmene načina izbora poslanika i poslanica sa liste na kojoj su predloženi. Ovo su izmene koje su napravljene nakon preporuka Venecijanske […]

Share

milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh