Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

Pali na ispitu komunikacije

Kategorija: PR ; Datum : 29. 04. 2020.

Očigledno je da naša vlast uprkos svim raspoloživim resursima i silnim znalcima ne upravlja dobro komunikacijom. Tokom vikenda 24. – 27. april opet smo bili zatočeni tokom višednevnog policijskog časa. Ono što ga je karakterisalo je bilo najavljeno „popuštanje“ mera borbe protiv pandemije Covid 19. Sve to je dovelo do velike zbrke, konfuzije i nejasnih pravila kretanja, rada i života u gradovima. Ključni kanal komunikacije […]

Share

milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh