Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

10 tačaka programa socijaledmokratskog pristupa

Kategorija: Socijaldemokratija ; Datum : 05. 11. 2010.

Već sam pisao o 10 principa kampanje, pa je red i da ponudim neke predloge. Ovo predstavlja moj mali doprinos definisanju nekih budućih pravaca u kojima bi, po meni,  stranka trebalo da se razvija. Draft ovih 10 tačaka je nastao pre više od godinu dana kao ideja da se raspravlja i okuplja oko programa, a ne pojedinca. Da bi uspešno odgovorili izazovima koji se nalaze […]

Share

milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh