Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

Budi muško ne budi siledžija

Kategorija: Socijaldemokratija ; Datum: 03. 06. 2017. ; Autor: Miloš Đajić

Poseldnjih dana se digla velika buka kako na društvenim mrežama tako i u klasičnim medijima oko početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Mediji su ponovo pali na ispitu i umesto da informišu i obrazuju publiku, oni su se trudili samo da banalizuju temu, zabave i ismeju … jureći koji klik više. Ta banalizacija i ismevanje rešenja u Zakonu su me ozbiljno zabrinule. Nadam se da on neće ostati mrtvo slovo na papiru i da će doprineti onome zbog čega je donesen a to je zaustavljanje femicida.

 

Zakon

Ovaj Zakon je usvojen još u novembru prošle godine sa početkom primene 1. juna 2017. Tokom poslednjih meseci policija, sudstvo, tužilaštvo… su se užurbano pripremali za primenu Zakona. Novine koje on donosi su važne u prevenciji nasilja prema ženama. S obzirom na to da on predviđa i dva nova krivična dela – polno uznemiravanje i proganjanje morali su i neki članovi Krivičnog Zakona da budu promenjeni.

Zakon predviđa uvođenje hitnih mera koje predviđaju udaljavanje nasilnika iz porodice i zabranu prilaska žrtvi, kao i profesionalno-disciplinsku odgovornost za službenike/ce koji ne budu postupali u skladu sa zakonom. Po prvi put, zakon predviđa obaveznu saradnju organa, gde se uključuju u rad i druge ustanove, vaspitne, zdravstvene, a pored toga, može da se uključi i Nacionalna služba za zapošljavanje, ukoliko je nasilje ekonomskog karaktera. Pokazalo se do sada da je ta saradnja, između institucija,uprkos potpisanim protokolima bila loša i da su mnoge žene njen izostanak platile glavom. Koliko je to bilo loše uređeno pokazuje izveštaj Zaštitnika građana posle masakra u Žitištu.

 

 

Polno uznemiravanje

Mediji, umesto da ohrabre žrtve da prijave nasilje, provere efikasnost institucija, ukažu na nepoštovanje Zakona… su u fokus stavili teme udvaranja, dobacivanja, ćaskanja, slanja slika… jer je to naravno lakše. U našem patrijahalnom društvu većina komentatora se uhvatila za odredbe člana 182a koji definiše polno uzemiravanje.

Polno uznemiravanje
(1) Ko polno uznemirava drugo lice, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.
(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno prema maloletnom licu,  učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.
(3) Polno uznemiravanje jeste svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.
(4) Gonjenje za delo iz stava 1. ovog člana preduzima se po predlogu.

 

Neki podaci

Radeći jedno istraživanje o položaju žena tokom 2015 godine došli smo do sledećih podataka:

81% ispitanica i 71% ispitanika smatra da žene imaju manje prava nego muškarci

5% ispitanica je bilo seksualno uznemiravano prilikom traženja posla

25% ispitanica i 17% ispitanika zna za slučajeve zloupotrebe službenog položaja u odnosu na žene (seksualno  iskorišćavanje i seksualno uznemiravanje)

Sada imamo Zakon i svako sledeće saznanje imate kome i da prijavite. A da je Zakon neophodan pokazuje i Anjino iskustvo

 

Nasilje traje

Ne razumem zbog čega su se muškarci digli na noge i silno komentarišu kao da su svakodnevno uznemiravani na ovaj način od strane “pohotnih” žena? Verujem da će sada da im svane kada ih Zakon štiti!

Mene doduše brine kako ćemo da se i dalje borimo protiv nasilja prema ženama i da li će svi ti koji su komentarisali odredbe Zakona prilježno da prijavljuju institucijama svako nasilje za koje čuju ili ga vide. Za udvaranje ćemo lako, lepo je Mahlat napisala – Kupujte cveće. Pišite pesme. Pevajte serenade ispod prozora. Jednom rečju menjajte svoj odnos i komunikaciju prema ženama!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Share
Tagovi: , , ,

Ostavite komentar


 
milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh