Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

Čist(ij)e ruke interesa by Denis Kolundžija

Kategorija: Intervju ; Datum: 18. 06. 2013. ; Autor: Miloš Đajić

Denis Kolundžija je pisao o Lobiranju i Javnom zagovaranju

“Lobiranje se definiše kao pokušaj predstavnika nekog užeg interesa da ostvari uticaj na zakonodavnu ili izvršnu vlast, a u svrhu promocije ili zaštite svog ili interesa svog klijenta. Upravo u tome je specifična razlika između lobiranja i javnog zagovaranja – javnom zagovaranju nije nužan cilj promena kroz uticaj na zakonodavnu ili izvršnu vlast, dok lobiranje gotovo uvek ima elemente javnog zagovaranja.

Zapravo, javno zagovaranje se pre svega odnosi na promociju i zaštitu određene vrednosti, kroz sprovođenje različitih građanskih incijativa, kao i aktivnostima kojima se prevashodno utiče na podizanje javne svesti i pridobijanje podrške javnosti po nekom pitanju. U tim naporima, pristalice javnog zagovaranja – potvrđuje za “Dnevnik” Miloš Đajić iz Centra modernih veština – kao jednu od tehnika koriste i lobiranje. Ova nevladina organizacija učestvovala je, recimo, u javnom zagovaranju ostvarivanja rodne ravnopravnosti u Skupštini Srbije:
– Javno zagovaranje je širok i dugotrajan proces koji zahteva znanja iz upravljanja, komunikacije, prava… i ono je uvek u vezi sa javnim interesom kome pomaže da se konstituiše. Upravo se na primeru rodne ravnopravnosti može uočiti dugoročni karakter javnog zagovaranja – navodi Đajić. – Najpre se dugo godina zagovaralo usvajanje posebnog zakona, potom o kvota u parlamentu, da bismo danas, nakon usvajanja amandmana “Stvarnih 30 posto” bili među 15 zemalja sa najvećim brojem poslanica u paralamentu.
Iako primarni cilj javnog zagovaranja nije uticaj na zakonodavnu ili izvršnu vlast, Đajić ističe da Skupština Srbije ostaje jedno od važnijih mesta za akcije javnog zagovaranja. Jer, tamo se donose zakoni koji utiču na naš svakodnevni život. Tokom godina poslanici i poslanice su razumeli akcije javnog zagovaranja i sve više im izlaze u susret. Nekada je bilo nezamislivo da običan građanin dođe u priliku da postavi pitanje poslaniku. Danas, međutim, zahvaljujući internetu imamo mogućnost da svakodnevno postavljamo pitanja na različitim platformama.”

Čitav tekst možete pogledati ovde

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Share
Tagovi: ,

Ostavite komentar


 
milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh