Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

Zelena stolica

Kategorija: Intervju, Socijaldemokratija ; Datum : 27. 01. 2021.

Govorio sam za kratki film o mehanizmu “Zelena stolica“. Ovaj mehanizam smo napravili još 2013. godine želeći da povećamo učesšće građanki i građana u radu Narodne skupštine. Meni je to uvek jedan od primera kako je proces javnog zagovaranja (advocacy) dugoročna borba za ostvarenje prava. Pogledajte 👇    

Share

milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh