Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

Uloga organizacija i korporacija u zagovaranju i postizanju društvene promene

Kategorija: Advocacy ; Datum : 22. 06. 2023.

Na ovogodišnjem Proactive -u sam moderirao jedan od stolova u world cafe radionici. Evo uvida učesnika i učesnica. Hvala ekipi Prime Communication da učestvujem u radu ovog veoma korisnog i konstruktivnog skupa. Društvene teme, društvena odgovornost, uloga organizacija i korporacija u zagovaranju i postizanju društvene promjene

Share

milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh