Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

#daniukoloru – Vršac

Kategorija: DaniUKoloru ; Datum : 07. 12. 2023.
Share

#DaniUkoloru – Vršac

Kategorija: DaniUKoloru ; Datum : 21. 10. 2018.

Foto preuzet sa https://ilovezrenjanin.com/gomex/u-vrscu-obelezeni-jubilarni-60-dani-berbe-grozdja/

Share

milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh