Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

O nasilju na TV UNA

Kategorija: Intervju ; Datum : 15. 09. 2023.

Imao sam priliku da govorim za TV UNA o Inicijativi “Ne posmatraj. Reaguj” i zahtevu da se u smernice Ministarstva prosvete uvedu termini seksualno uznemiravanje i rodno zasnovano nasilje. Čitavo gostovanje možete pogledati na linku sa početkom na 12 minutu snimka.

Share

milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh