Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

Nametanje političke teme

Kategorija: Politička komunikacija ; Datum : 17. 01. 2011.

Poslednjih meseci u medijima možemo videti nekoliko primera kako političke stranke nameću izabrane teme u javnosti. Radi se o legitimnoj tehnici kojom stranke dobijaju na dodatnoj vidljivosti kao i širenje utiska o proaktivnosti same stranke koja izlazi u susret društvenim izazovima. Kako se razvija proces?Svaka politička stranka prati i/ili radi istraživanja javnog mnenja. U tim istraživanjima pojavljuju se teme koje svim ljudima u Srbiji možda […]

Share

milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh