Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

#daNiukoloru – suve smokve

Kategorija: DaniUKoloru ; Datum : 23. 12. 2017.

#XperiaXZ #mojaxperia

Share

milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh