Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

Besedna Artilerija

Kategorija: Intervju ; Datum : 12. 01. 2018.

Besedna Artilerija intervju

Share

milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh