Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

Sloboda narodu

Kategorija: Intervju ; Datum : 09. 02. 2023.

Krajem oktobra učestvovao sam na seminaru u okviru Festivala “Sloboda narodu” Tada smo Rubina i ja snimili ovaj podcast koji je pred vama. “Nema apsolutne slobode… sloboda ide do granice dok ne ugrožavamo drugog” “Imate punu slobodu da tražite odgovornost od svih oko vas, ali morate i sami biti odgovorni…”

Share

milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh