Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

Upravljanje kampanjom u XXI

Kategorija: Lično, Politička komunikacija, PR ; Datum : 11. 06. 2021.

Zahvaljujući podršci Olof Palme međunarodnog centra zajedno sa preko 30 učesnika učesnica iz Azije, Afrike, Južne Amerike, Istoćčne Evrope, Zapadnog Balkana i Bliskog Istoka prošao sam obuku “Upravljanje kampanjom u XXI”

Share

milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh