Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

Školski život i seksualno uznemiravanje

Kategorija: Intervju ; Datum : 20. 09. 2023.

Inicijativa „Ne posmatraj. Reaguj!“ treću godinu zaredom traži od Ministarstva prosvete, osnovnih i srednjih škola da se u Posebne protokole za zaštitu dece od nasilja uvede i zaštita od seksulanog i rodno zasnovanog nasilja. Kao otac dve ćerke pokrenuo sam, sa saveznicima, ovu Inicijativu želeći da za njih, ali i za sve druge žene stvorim bezbedan i ravnopravan svet u kom će moći da ostvare […]

Share

milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh