Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

#danIukoloru – moruna

Kategorija: DaniUKoloru ; Datum : 28. 08. 2017.
Share

milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh