Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

#DaniuKoloru – mak

Kategorija: DaniUKoloru ; Datum : 11. 06. 2018.

#XperiaXZ #mojaxperia

Share

#DaniuKoloru – gomoboce sa makom

Kategorija: DaniUKoloru ; Datum : 07. 05. 2018.

#XperiaXZ #MOjaXperia

Share

#danIukoloru – pita od maka

Kategorija: DaniUKoloru ; Datum : 20. 01. 2018.

#XperiaXZ #mojaxperia

Share

milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh