Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

Danas je 1. maj

Kategorija: Demokratska stranka, Socijaldemokratija ; Datum : 01. 05. 2011.

Evo sedim za kompom i gledam u oblačno nebo i slušam kišicu čekajući da se ukućani probude pa da idemo u goste kod Aninih roditelja. Juče su mnogi na time line-u pokrenuli temu načina proslave 1. maja. Često razmišljam o našem društvu i solidarnosti koja se izgubila u vremenu ratova, tranzicije i svih današnjih strahova. Ove tri godine krize koja, više ili manje, utiče na svakog od […]

Share

Većina političkih stranka ne voli žene

Kategorija: Socijaldemokratija ; Datum : 17. 03. 2011.

Centar modernih veština je u decembru izdao publikaciju „Komentar zakona o ravnopravnosti polova“. Prezentujući knjigu u Novom Sadu i Kikindi i slušajući autore Marijanu Pajvančić, Nevenu Petrušić i Seada Jašarevića,  bliže smo se upoznali sa rešenjima koja je Zakon predvideo. Tada mi je na pamet pala ideja da bi mogli da proverimo kako se poštuje Zakon od strane onih koji su ga i doneli, parlamentarnih […]

Share

Nametanje političke teme

Kategorija: Politička komunikacija ; Datum : 17. 01. 2011.

Poslednjih meseci u medijima možemo videti nekoliko primera kako političke stranke nameću izabrane teme u javnosti. Radi se o legitimnoj tehnici kojom stranke dobijaju na dodatnoj vidljivosti kao i širenje utiska o proaktivnosti same stranke koja izlazi u susret društvenim izazovima. Kako se razvija proces?Svaka politička stranka prati i/ili radi istraživanja javnog mnenja. U tim istraživanjima pojavljuju se teme koje svim ljudima u Srbiji možda […]

Share

milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh