Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

#DaniuKoloru – kajsije

Kategorija: DaniUKoloru ; Datum : 13. 06. 2018.

#XperiaXZ #mojaXperia

Share

#daNIukoloru – suve kajsije

Kategorija: DaniUKoloru ; Datum : 04. 01. 2018.

#xperiaXZ #mojaxperia

Share

milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh