Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

2015. – Godina ljute borbe

Kategorija: Lično ; Datum : 05. 01. 2016.

Vozeći se pre neki dan za Suboticu princezica T. je, mene i Anu, pitala čega se sve sećamo u 2015. toj godini. Zanimljiv je taj dečiji diskurs davanja značaja događajima, pa je i sam razgovor bio veoma interesantan. To mi je dalo priliku za poređenje šta je za mene važno, a šta za decojke 🙂 Ove godine sam uspeo da se držim svog malog dnevnika aktivnosti […]

Share

milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh