Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

#danIUkioloru – Gospa od Škrpjela

Kategorija: DaniUKoloru ; Datum : 28. 05. 2018.

#XperiaXZ #Mojaxperia

Share

milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh