Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

Digitalno javno zagovaranje

Kategorija: Advocacy ; Datum : 02. 02. 2021.

Zahvaljujući podršci Olof Palme međunarodnog centra zajedno sa preko 90 učesnika iz celog sveta prošao sam obuku digitalnog javnog zagovaranja

Share

milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh