Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

#daniukoloru – Dan ljudskih prava

Kategorija: DaniUKoloru ; Datum : 10. 12. 2023.
Share

#Daniukoloru – dan ljudskih prava

Kategorija: DaniUKoloru ; Datum : 10. 12. 2019.
Share

milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh