Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

#daniukoloru – Dafne

Kategorija: DaniUKoloru ; Datum : 14. 04. 2018.

#mojaxperia #XperiaXZ

Share

milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh