Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

Sta nam je cilj u životu?

Kategorija: Advocacy, PR ; Datum : 09. 01. 2011.

Moj prvi gostujući post kod drage Verkic

Share

milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh