Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

#danIUkoloru – belobrada čigra

Kategorija: DaniUKoloru ; Datum : 18. 03. 2018.

Photo Carska bara

Share

milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh