Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

Online odnosi s javnošću

Kategorija: PR ; Datum : 23. 12. 2011.

Moji odgovori za tekst o Online odnosima s javnošću u nedeljniku Vreme  Poslednja istraživanja pokazuju da su građani Srbije u ogromnom broju korisnici društvenih mreža naročito facebook-a. Po nekim parametrima smo čak 4 u Evropi po procentu korisnika društvenih mreža u odnosu na broj korisnika Interneta. Stoga su i velike domaće kompanije, u većini slučajeva, prepoznale značaj Interneta kao novog kanala za komunikaciju sa korisnicima […]

Share
milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh