Miloš Đajić Blog
Boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živeti.. M. Selimović

#daNIukoloru – proleće

Datum : 21. 03. 2018.

#daNiukoloru – bele rade

Datum : 20. 03. 2018.

#daniukoloru – mafini

Datum : 19. 03. 2018.

#danIUkoloru – belobrada čigra

Datum : 18. 03. 2018.

#daNiukoloru – kudravi pelikani

Datum : 17. 03. 2018.

#daNiukoloru – nar

Datum : 16. 03. 2018.

#daNIukoloru – javor klen

Datum : 15. 03. 2018.

#daNIukoloru – kurkuma

Datum : 14. 03. 2018.

#daNiukoloru – klein plava

Datum : 13. 03. 2018.

#daNiukoloru – visibabe

Datum : 12. 03. 2018.
milosdjajic.com © 2012 Miloš Đajić
Sajt pažljivo skrojio MWEB
vrati se na vrh